facebook
   zmiana czcionki: 
  +  
  domyślna  
  –  Aktualności


Rekrutacja na zajęcia organizowane przez Gdański Zespół Schronisk i Sportu Szkolnego w roku szkolnym 2021 - 2022

Uzupełniający nabór na zajęcia trwa przez cały rok i jest uzależniony od wolnych miejsc w grupie.

Zajęcia organizowane przez Gdański Zespół Schronisk i Sportu Szkolnego:

 • lekkoatletyka,
 • turystyka, w tym zajęcia turystyczno – krajoznawcze,
 • siatkówka,
 • sporty wodne, w tym smocze łodzie, kajakarstwo,
 • pływanie, w tym pływanie synchroniczne i pływanie korekcyjno – kompensacyjne,
 • zajęcia rekreacyjne,
 • cheerleaders,
 • piłka nożna,
 • gimnastyka kompensacyjna,
 • gimnastyka korekcyjna,
 • zajęcia artystyczne, w tym animacja czasu wolnego i zajęcia twórcze – plastyczne.


Harmonogram rekrutacji na zajęcia organizowane przez Gdański Zespół Schronisk i Sportu Szkolnego w roku szkolnym 2021/2022

Składanie deklaracji kontynuacji uczestnictwa w zajęciach przez rodziców, prawnych opiekunów dzieci lub pełnoletnich uczestników w dniach:

17.06.2021 r-27.06.2021 r. Składanie deklaracji odbywa się drogą mailową na adres rekrutacja@ssm.gda.pl

1. Weryfikacja złożonych deklaracji kontynuacji uczestnictwa: 28.06.20201r.-01.07.2021 r.

2. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych na zajęcia w placówce zgodnie z deklaracjami kontynuacji uczestnictwa: 02.07.2021 r.

Deklaracja kontynuowania zajęć przez uczestnika


ETAP I: REKRUTACJA – dotyczy wolnych miejsc na zajęcia

 

1. Składanie deklaracji uczestnictwa w zajęciach drogą mailową na adres rekrutacja@ssm.gda.pl  w dniach: 05.07.2021 r.-11.07.2021 r.

2. Weryfikacja złożonych wniosków: 12.07.2021 r. – 15.07.2021 r.

3. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych na zajęcia w placówce:  16.07.2021r.

 

ETAP II: REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA - dotyczy wolnych miejsc na zajęcia

 

1. Składanie dokumentów wymaganych w drugim etapie rekrutacji. Składanie deklaracji odbywa się drogą mailową na adres rekrutacja@ssm.gda.plw dniach: 23.08.2021r. – 24.08.2021r.

2. Weryfikacja złożonych wniosków: 25.08.2021 r.-26.08.2021 r.

3. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych na  zajęcia w placówce: 27.08.2021 r.

 

Kandydaci zamieszkali poza granicami Gminy Miasta Gdańska przyjmowani będą w przypadku wolnych miejsc po przeprowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym.

Składanie wniosków o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia do 5 dni od dnia złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia.

Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia do 7 dni od dnia złożenia do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.


Załączniki:

 1. Zarządzenie dyrektora GZSiSS nr 17/2021
 2. Załącznik nr 1
 3. Załącznik nr 2
 4. Załącznik nr 3
 5. Informacja o umiejętnościach pływackich dziecka pływackich dziecka
 6. Oświadczenie rodzica / opiekuna niepełnoletniego uczestnika
 7. Oświadczenie pełnoletniego uczestnika 

Zobacz również

Wyszukaj

Zobacz galerię

logo GZSiSS
Gdański Zespół Schronisk i Sportu Szkolnego

Al. Grunwaldzka 244 , 80-314 Gdańsk
tel. 48 58 520 68 50
biuro@ssm.gda.pl

Szkolne Schronisko
Młodzieżowe w Gdańsku

Al. Grunwaldzka 244
80-314 Gdańsk
tel. 48 520 68 51
grunwaldzka@ssm.gda.pl

Filia SSM Wałowa

ul. Wałowa 21
80-858 Gdańsk
tel. 48 58 301 23 13
walowa@ssm.gda.pl

Filia SSM

ul. Kartuska 245B
80-125 Gdańsk
tel. 48 58 302 60 44
kartuska@ssm.gda.pl

Gdański Ośrodek Kultury Fizycznej

ul. Grunwaldzka 244
80-314 Gdańsk
tel. 48 58 520 68 50
biuro@ssm.gda.pl