facebook
   zmiana czcionki: 
  +  
  domyślna  
  –  


Aktualności


2024 | 02 | 17

Podsumowanie ferii zimowych z GZSiSS

Zimowiska dla dzieci, to nie tylko czas beztroskiej zabawy, ale również okazja do rozwoju.

Oto w jaki sposób zadbaliśmy o Państwa pociechy podczas trwania Akcji Zima 2024 w Gdańskim Zespole Schronisk i Sportu Szkolnego, zarówno pod kątem fizycznym, jak i emocjonalnym oraz społecznym.

·      Nauka nowych umiejętności sportowych

Oferta którą zaproponowaliśmy była bogata w różnorodne aktywności sportowe, takie jak: siatkówka, tor gimnastyczny i korekcyjny, gra terenowa, gra w kręgle czy zabawy na trampolinach. Dzieci rozwijały zdolności fizyczne, a także zdobywały wiedzę o bezpieczeństwie czy świadomości swojego ciała w ruchu.

·      Stymulacja kreatywności

Różnorodne zajęcia sportowe, rękodzielnicze czy integracyjne rozwijały kreatywność dzieci. Poprzez tworzenie własnych przypinek, dzieł plastycznych, udział w grach terenowych, grach planszowych, torze przeszkód, grach zespołowych, wystawach na wydziale biologii UG lub wszelkiego rodzaju warsztatach, dzieci miały szansę odkryć własny potencjał twórczy i zyskać pewność siebie w wyrażaniu swoich pomysłów.

·      Rozwijanie umiejętności społecznych

Jednym z kluczowych elementów naszych półkolonii zimowych dla dzieci było budowanie relacji społecznych. Podczas wspólnych aktywności, gier i wyzwań, dzieci miały okazję do nawiązania nowych przyjaźni, rozwijania umiejętności komunikacyjnych oraz współpracy w grupie.

·      Samodzielność i odpowiedzialność

Takie zimowisko, to dla wielu dzieci niezapomniana przygoda. Podczas zajęć zapewniliśmy możliwość rozwoju samodzielności, zdolności podejmowania decyzji oraz odpowiedzialności za swoje czyny. Dzieci uczyły się zarządzania czasem, dbania o swoje rzeczy i przede wszystkim radzenia sobie w nowych sytuacjach. Największą radość dawało samodzielne upieczenie kiełbaski przy ognisku

·      Wspieranie rozwoju emocjonalnego

Zmiana otoczenia, nowe wyzwania i możliwość nawiązywania relacji pozytywnie wpłynęły na rozwój emocjonalny dzieci. Podczas trwania Akcji Zima 2024 prowadziliśmy różnorodne warsztaty profilaktyczno-integracyjne, które dały dzieciom szansę na odkrywanie własnych uczuć, radzenie sobie z emocjami, a także budowanie odporności psychicznej w różnych sytuacjach.

Tematyka zajęć:

1.     Zdrowe ciało i dieta jako profilaktyka zdrowia.

2.     Mam emocje i umiem je nazwać.

3.     Jak zadbać o swoje potrzeby w grupie rówieśniczej.

4.     Akrobatyczne formy ruchu jako podstawa budowania świadomości ciała w przestrzeni.

Znaczenie aktywności na świeżym powietrzu

Półkolonie odbywały się na terenie Gdańskiego Zespołu Schronisk i Sportu Szkolnego, gdzie dzieci pomimo różnorodnych warunków pogodowych przebywały na świeżym powietrzu. Aktywności, które przygotowaliśmy w „Miasteczku zimowym” wspierały zdrowy rozwój fizyczny, wpływały korzystnie na samopoczucie oraz rozwijały zainteresowanie przyrodą.

Rozwijanie umiejętności pracy w zespole

Wspólne zadania, gry zespołowe, warsztaty czy organizacja wspólnych przedsięwzięć, to elementy, które rozwijały umiejętność pracy zespołowej. Dzieci uczyły się słuchać innych, wyrażać własne zdanie i poglądy, a także rozwiązywać problemy w grupie, co stanowi ważną umiejętność w życiu codziennym.

Zawieranie nowych przyjaźni

Jednym z najpiękniejszych aspektów zimowisk są nowe przyjaźnie. Dzieci uczestniczące w naszych zajęciach były łączone w grupy szkolne gdzie miały okazję poznać rówieśników o podobnych zainteresowaniach, co może być podstawą do budowania trwałych relacji na przyszłość.

Poszerzanie horyzontów

Półkolonie  z GZSiSS wprowadziły dzieci w różnorodne dziedziny. Spróbowały ich zupełnie za darmo, gdzie być może wcześniej nie miały szansy i możliwości aby zainteresować się tego typu zajęciami. Była to idealna szansa na poszerzanie horyzontów i odkrywanie nowych dyscyplin, które mogą stać się inspiracją do dalszego rozwoju. Z drugiej strony to także możliwość na rozwijanie swoich dotychczasowych pasji, które chce się pielęgnować. 

Podsumowując

Uczestnictwo Państwa dzieci na półkoloniach zimowych w Gdańskim Zespole Schronisk i Sportu Szkolnego, to nie tylko czas wypełniony zabawą, ale również okazja do rozwoju. Korzyści objęły nie tylko zdobywanie umiejętności sportowych, artystycznych czy społecznych, ale także rozwijanie cech charakteru, które staną się fundamentem doświadczeń życiowych. Dla wielu dzieci to także pierwszy krok w kierunku do samodzielności i odpowiedzialności. Cieszymy się, że mogliśmy przyczynić się do budowania pewności siebie waszych pociech. Mamy nadzieję, że spełniliśmy ich oczekiwania. Do zobaczenia na kolejnych półkoloniach.

W „Akcji Zima 2024” organizowanych przez Gdański Zespół Schronisk i Sportu Szkolnego wzięło udział 621 uczniów z 16 Gdańskich Szkół Podstawowych. Zajęcia odbywały się w godzinach 10:00-14:00 w pierwszym turnusie 29.01, 30.01, 1.02, 2.02, oraz w godzinach 8:00-14:00 w drugim turnusie 6.02, 7.02, 8.02, 9.02. Utworzyliśmy 43 grupy szkolne, które uczestniczyły w zajęciach organizowanych przez nasz Zespół podczas 8 dni ferii zimowych. Każde dziecko otrzymało od nas bezpłatny posiłek w formie zestawu ogniskowego: - kiełbaska, bułka, owoc, soczek, a każda grupa szkolna zestaw sprzętu sportowego, który posłuży w zajęciach sportowych organizowanych w szkołach.

Z tego miejsca bardzo dziękujemy za zaangażowanie:

·      Nauczycielom GZSiSS prowadzącym zajęcia w Miasteczku Zimowym,

·      Warsztatowcom z Gdańskiego Centrum Mediacji pod przewodnictwem Pani Katarzyny Stryjek

·      Trenerowi Cezaremu Dobrzeleckiemu z @TrainMeNow

·      Trenerowi Przemkowi Suchcickiemu z @SuchcickiFunkcjonalnie

·      Całej obsłudze schroniska za pomoc w organizacji na miejscu

·      @WydziałRozwojuSpołecznego

·      oraz przede wszystkim dzieciom za czynny udział i szkołom za przybycie @SP77, @ZSP8, @SP2, @SP50, @SP16, @SP65, @ZSP7, @ZSP1, @SP18, @SP52, @SP56, @SP27, @ZSP3, @SP89, @SP39, @SP70GSS

·      @MiastoGdańsk

 

 

 Zobacz również

Wyszukaj

Zobacz galerię

logo GZSiSS
Gdański Zespół Schronisk i Sportu Szkolnego

Al. Grunwaldzka 244 , 80-314 Gdańsk
tel. 48 58 520 68 50
biuro@ssm.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP: /GZSISS/SkrytkaESP

Szkolne Schronisko
Młodzieżowe w Gdańsku

Al. Grunwaldzka 244
80-314 Gdańsk
tel. 48 520 68 51
grunwaldzka@ssm.gda.pl

Filia SSM Wałowa

ul. Wałowa 21
80-858 Gdańsk
tel. 48 58 301 23 13
walowa@ssm.gda.pl

Filia SSM

ul. Kartuska 245B
80-125 Gdańsk
tel. 48 58 302 60 44
kartuska@ssm.gda.pl

Gdański Ośrodek Kultury Fizycznej

ul. Grunwaldzka 244
80-314 Gdańsk
tel. 48 58 520 68 50
biuro@ssm.gda.pl