facebook
   zmiana czcionki: 
  +  
  domyślna  
  –  


Smocze Łodzie na basenie


Mistrzostwa Gdańska w Wyścigach Smoczych Łodzi na Basenie - Igrzyska Młodzieży Szkolnej

Organizatorem zawodów w wyścigach łodzi smoczych na basenie (zawody) jest Gdański Zespół Schronisk i Sportu Szkolnego (GZSiSS).

Zawody odbędą się na pływalni Gdańskiego Ośrodka Sportu przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7 ul. Chałubińskiego 13 w Gdańsku.

Ze względów pandemicznych zawody odbędą się na przełomie marca i kwietnia br. Zapraszamy do zapisywania się po przez system rejestracji szkół SRS.

·       Kategoria dziewcząt (rocznik 2007 - 2009)

·       Kategoria chłopców (rocznik 2007 - 2009)

 

Warunkiem udziału w zawodach jest zgłoszenie drużyny najpóźniej 26.01.2022 r. do godz.  23.59

Zgłoszenie należy dokonać poprzez system rejestracji szkół znajdujący się pod adresem internetowym https://srs.szs.pl wybierając dyscyplinę: WYŚCIGI SMOCZYCH ŁODZI NA BASENIE / w kalendarzu m-c luty 2022 / Ranga zawodów: miejskie / gminne /

 

Program zawodów:

·      godz. 8:00 – 9:00       – otwarcie szatni / rozgrzewka

·      godz. 8:30 – 9:00       – odprawa nauczycieli szkół (sala naprzeciwko szatni)

·      godz. 9:00 – 13:00     – zawody

·      godz. 13:00 – 14:00   – dekoracja

 

Utworzono: 2022-01-11 09:09

Regulamin dyscypliny

Mistrzostwa Gdańska w Wyścigach Smoczych Łodzi na Basenie

I. Postanowienia ogólne

1.     Organizatorem zawodów w wyścigach łodzi smoczych na basenie (zawody) jest Gdański Zespół Schronisk i Sportu Szkolnego (GZSiSS).

2.     Wszyscy biorący udział w Zawodach zobowiązani są dostarczyć organizatorowi, najpóźniej do dnia rozpoczęcia zawodów, oświadczenie o starcie na własną odpowiedzialność, a w przypadku osób niepełnoletnich oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o zgodzie na start oraz o braku medycznych przeciwskazań do udziału w zawodach.

3.     Każdy uczestnik zawodów przy wejściu na pływalnię musi okazać się dokumentem pozwalającym na stwierdzenie tożsamości oraz wypełnia oświadczenie (w załączeniu) o zapoznaniu się z regulaminem zawodów i pływalni.

4.     Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje, nieszczęśliwe wypadki uczestników zawodów oraz za rzeczy osobiste zawodników pozostawione bez opieki.

5.     Zawodom może towarzyszyć publiczność, pod warunkiem dostosowania się do regulaminu pływalni, aktualnych obostrzeń Covid19 i pełnej kontroli widowni przez nauczycieli.

 

II. Udział w zawodach

1.     Warunkiem udziału jest zgłoszenie drużyny najpóźniej do 26.01.2022 r. godz. 23.59

2.     Zgłoszenie należy dokonać poprzez system rejestracji szkół znajdujący się pod adresem internetowym https://srs.szs.pl wybierając dyscyplinę: WYŚCIGI SMOCZYCH ŁODZI NA BASENIE / w kalendarzu m-c luty 2022 / Ranga zawodów: miejskie / gminne /


III. przebieg zawodów

1.     Zawody przeprowadzone są na pływalni na jednej standardowej smoczej łodzi.

2.     Drużyna składa się z maksymalnie 8 osób (6 wiosłujących i 2 rezerwowych)

3.     Sześcioosobowe osady siedzą twarzą do siebie na krańcach łodzi na trzech skrajnych ławkach.

4.     Start odbywa się na komendę „GOTOWI-UWAGA-GO!” przy czym dopiero na „GO” można wiosłować.

5.     W przypadku falstartu powtarzamy rywalizację.

6.     Dwa falstarty osady w jednej rywalizacji skutkują przegranym pojedynkiem.

7.     Rywalizacja rozstrzygnięta jest po przeciągnięciu łodzi na stronę przeciwnika na odległość 2,50 metra.

8.     Rywalizacja trwa maksymalnie 60 sekund, dotknięcie brzegu, zatopienie łodzi przerywa rywalizację i wynik zostaje zaliczony.

9.     Osoby rezerwowe, które mogą być zmieniane w kolejnych biegach.

10.  Rywalizacja składa się z rozgrywek grupowych oraz fazy pucharowej.

11.  W przypadku zgłoszenia się 8 lub więcej drużyn faza pucharowa będzie od fazy ćwierćfinałowej.

12.  Wiosła zabezpiecza organizator. Start tylko na wiosłach organizatora.

13.  Za wygraną rywalizację drużyna otrzymuje 2 punkty, za przegraną 1 punkt, za walkower lub dyskwalifikację 0 punktów.

14.  O kolejności zespołów decydują kolejno:

·       większa liczba zdobytych punktów

·        jeżeli dwie (2) lub więcej drużyn ma równą liczbę punktów po rozegraniu wszystkich meczów w danej grupie, to o kolejności miejsc decyduje wynik rywalizacji pomiędzy tymi drużynami. Jeżeli to nie daje rozstrzygnięcia decyduje los / rzut monetą.

15.  Dokładny sposób przeprowadzenia zawodów i zostanie podany na odprawie nauczycieli w dniu zawodów i zależy od ilości zgłoszonych szkół.

16.  Zawody zostaną przeprowadzone na basenie o długości 25 metrów.

17.  Sędzia Główny jest odpowiedzialny za prawidłowy przebieg zawodów na pływalni i ma głos rozstrzygający w kwestiach spornych.


VI. Wyniki i nagrody

1.     Po zakończeniu zawodów sędzia główny sporządza protokół z wynikami zawodów.

2.     Dekoracja odbędzie się po zakończeniu dnia zawodów.

 

VII. Postanowienia Końcowe

1.     W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie decyduje Sędzia Główny zawodów.

2.     Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu.

3. Podczas zawodów organizator zapewni obsadę ratowników, sędziów, służb medycznych i technicznych czuwających nad prawidłowym i bezpiecznym przebiegiem zawodów i funkcjonowaniem obiektu.

4.     Każdy uczestnik zawodów deklaruje, że jego stan zdrowia nie stanowi przeciwwskazań do uczestniczenia w zawodach oraz, że posiada umiejętność pływania umożliwiającą przepłynięcie co najmniej 25 metrów w ubraniu sportowym.

5.     Obowiązek zapoznania uczestników regat z warunkami uczestnictwa spoczywa na opiekunie szkoły.

6.     Za zachowanie na pływalni w trakcie zawodów odpowiedzialność ponoszą nauczyciele / opiekunowie.

 

Koordynator zawodów - osoba do kontaktu:

Grzegorz Kwiatkowski: tel. 501 571456, email grzegorz-kwiatkowski@vilogdansk.pl

 

 

 

 

 

 

Utworzono: 2021-12-31 09:54

 

Zobacz również

Wyszukaj

Zobacz galerię

logo GZSiSS
Gdański Zespół Schronisk i Sportu Szkolnego

Al. Grunwaldzka 244 , 80-314 Gdańsk
tel. 48 58 520 68 50
biuro@ssm.gda.pl

Szkolne Schronisko
Młodzieżowe w Gdańsku

Al. Grunwaldzka 244
80-314 Gdańsk
tel. 48 520 68 51
grunwaldzka@ssm.gda.pl

Filia SSM Wałowa

ul. Wałowa 21
80-858 Gdańsk
tel. 48 58 301 23 13
walowa@ssm.gda.pl

Filia SSM

ul. Kartuska 245B
80-125 Gdańsk
tel. 48 58 302 60 44
kartuska@ssm.gda.pl

Gdański Ośrodek Kultury Fizycznej

ul. Grunwaldzka 244
80-314 Gdańsk
tel. 48 58 520 68 50
biuro@ssm.gda.pl